© foto-poklekowski | Autoren | - boullosa05280506.jpg

Vorherige | Nächste | Miniaturansicht

boullosa05280506.jpg
boullosa05280506
Carmen Boullosa,
Schriftstellerin,
geboren 1954 in Mexiko City,
Berlin, 28.05.2006,
Fotografie & Copyright: Doris Poklekowski
B a n k v e r b i n d u n g:
P o s t b a n k E s s e n
F i n a n z a m t B e rl i n W i l m e r s d o r f
S t e u e r - N r.: 24 / 550 / 61161